Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chứng danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục các công trình xây dựng trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Bộ Công an đang dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất sản phẩm báo in, tạp chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị Quyết của Quốc Hội về Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thông kê ngành y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bắc Nam Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tỉnh Thanh Hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí ứng dụng công nghệ thông tin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thông kê công tác dân tộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổ, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù và việc thu giữ, xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bộ máy và cơ quan quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật tượng đài, phù điêu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu vê điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kiểm định nước thải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và1:5.000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế, kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Định mức kinh tế kỹ thuật điều hành hoạt động, vận hành phà - cụm phà Vàm Cống Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở về Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án“Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với Lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào, tập thể được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" có thành tích trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc nghề nghề nghiệp trợ giúp pháp lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.