Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án đầu tư trên mặt” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về cơ chế liên thông cấp điện từ lưới điện trung áp, hạ áp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung khuyến khích tinh thần, vật chất đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Mật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2010/TT-BCA ngày 13/12/2010 của Bộ Công an Quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/1/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động quản lý hành chính trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Cư trú Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ Đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thông tin an ninh hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường thủy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho thiết bị cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về việc bảo quản thanh lọc tài nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong thông báo hoạt động thư viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng pháo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định về Quy chế lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định nội dung chương trình tập huấn cho người lái phương tiện và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật viên đường bộ, kỹ thuật viên bến phà Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ hàng không Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi Ngân sách Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.