Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy địnhChế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện- Văn hóa xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở và báo cáo Tổng kết thi hành các quy định của pháp luật về lực lượng trị an cơ sở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz chohệ thống thông tin di động IMTtại Việt Nam” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các giống bò sữa, bò thịt cao sản được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia quan trắc khí tượng thủy văn công bố năm 2019 gồm 4 phần: 1. Phần 4 - Quan trắc bức xạ; 2. Phần 9- Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều; 3. Phần 8- Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều; 4. Các yếu tố khí tượng thủy văn - Khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa; về quản lý bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cập bộ, cấp tỉnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về đấu thầu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp của các cơ sở trợ giúp xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá ốp lát và đá cảnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của 02 Thông tư liên quan đến việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2005/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa Thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia giai đoạn 2019-2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Báo cáo quốc gia về thực thi công ước Chống tra tấn và các tài liệu có liên quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1 : 500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục loài cây trồng chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các điều 141, 142,143, 144, 145, 146 và 147 của Bộ luật Hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.