Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xăng, dầu dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hoá trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về Công tác xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động công vụ và kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về kê khai, nộp và quản lý phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao của các đội tuyển quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng hóa dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng hóa dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2014/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số…/20../NĐ-CP ngày…tháng…năm 20… của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thay thế danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013, Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 đến hết 31/12/2021 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trên Cổng TTĐT Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số … /2020/NĐ-CP ngày .../…/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.