Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc nghề nghề nghiệp trợ giúp pháp lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành về Quỹ Bảo trì đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một phần và toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý giống vật nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về Lãnh sự danh dự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các đài thông tin duyên hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về công tác y tế trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thang máy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định cấp giấy chứng sinh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNNngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về việc cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạngvà quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ và công nhận tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy địnhChế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện- Văn hóa xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở và báo cáo Tổng kết thi hành các quy định của pháp luật về lực lượng trị an cơ sở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.