Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
(28/04/2019 08:10:00)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

 [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Bộ LĐTBXH
Email: tiepnhanykien@...
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Báo cáo tổng hợp, tiếp thu,giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).(Tại file đính kèm)
File đính kèm:
Baocao.docx
Baocao_qkj8bu4c.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Hồ Thị Thủy
Email: hothithuy1967@...

- Thống nhất bổ sung khoản 4, Điều 106: Phương án 1. Tuy nhiên, căn cứ điều kiện khí hậu nhiệt đới nước ta, nhiệt độ khá cao, do đó cần tính toán kéo dài thời gian nghỉ trưa để tránh làm việc trong môi trường nhiệt độ cao không hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục sức khỏe sau giờ trưa là cần thiết (thời gian bắt đầu làm việc từ 7h30, thời gian nghỉ trưa nên từ 11h30 đến 14h). Cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải làm việc đủ 8 giờ/ngày, quan trọng là hiệu quả mang lại khi được làm việc trong thời gian hợp lý.

- Vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu: Năm 2017 tôi công tác được 20 năm, nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu; nhưng tăng tuổi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 2018, như vậy tôi đóng BHXH tiếp 5 năm tới 2022 tôi đủ nghỉ hưu, vẫn thiếu 5 năm đóng BHXH do quy định thay đổi từ 20 năm lên 30 năm. Chưa hết, tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 (mỗi năm 3 - 4 tháng) như vậy sau tiếp 5 năm đóng thêm BHXH, từ thiếu 5 năm, nay thiếu tới 5 năm, 6 tháng tuổi. 
           Rất mong các nhà soạn thảo, biểu quyết Luật Lao động mới xem xét đặt mình vào vị trí trên, thấu hiểu sự thiệt thòi kép trên.

Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Tạ Văn Ngọ
Email: ngo.vinasme@...

Thứ nhất. Về tuổi nghỉ hưu.

          Theo Khoản 1, Điều 187 Luật lao động hiện hành (gọi là Luật Lao động 2012) có quy định “Người lao động đảm bảo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi”

          Theo dự thảo (lần 2) sửa đổi Luật lao động năm 2012, tại khoản 1, Điều 170 có đưa ra 02 phương án.

          Phương án 1. “Từ 01.01.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi, 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi, 4 tháng đối với nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ, cho đến khi nam đủ 62 và nữ đủ 60”.

          Phương án 2. “Từ 01.01.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi, 4 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi, 6 tháng đối với nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ, cho đến khi nam đủ 62 và nữ đủ 60”.

          Theo cả 02 phương án trên thì tuổi nghỉ hưu tăng thêm so với Luật Lao động 2012 là 02 năm đối với nam và 05 năm đối với nữ. Đề nghị xem xét để giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như Luật năm 2012 đã qui định (Nam đủ 60 và nữ đủ 55 tuổi), vì những lý do sau.

          1/Tăng tuổi nghỉ hưu, cũng đồng nghĩa với việc biên chế không giảm, thậm trí tăng, do vậy giữ nguyên quy định như cũ nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ là tinh giảm biên chế, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước (giảm chi thường xuyên – nhất là chi lương và các khoản phụ cấp, để tăng chi cho đầu tư phát triển). Cũng cần nhắc lại là, để giảm biên chế trong các cơ quan nhà nước, trước đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/NĐ-CP để giải quyết cho công chức, viên chức về hưu trước tuổi và hiện nay nhiều địa phương cũng thực hiện những ưu đãi nhất định để khuyến khích người lao động (trong đó có công chức, viên chức) về hưu trước tuổi. Nay nếu kéo dài tuổi về hưu, thì vô hình chung là lại đi ngược lại với chủ trương tinh giảm biên chế, tiết kiệm chi... của Đảng và Chính phủ.

          2/Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta là cao – nhất là đối với sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học và Cao đẳng. Giữ nguyên tuổi về hưu như trước đây là tạo cơ hội có việc làm cho lao động trẻ (việc làm theo đúng công việc được đào tạo), góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ngày càng tăng lên.  

          3/Do đặc thù ở Việt Nam (không như những lao động nữ ở các nước khác trên thế giới) là lao động nữ không những thực hiện những công việc chuyên môn như những lao động bình thường khác – nhất là thực hiện những công việc nặng nhọc như trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực môi trường..., mà họ còn phải thực hiện thiên chức làm mẹ, phải thực hiện hầu hết những công việc nội trợ trong gia đình, nên họ cần phải được nghỉ sớm hơn so với nam giới (nữ chỉ nên 55 tuổi).                 

          Thứ hai. Về làm thêm giờ.

          Theo Tiết b, khoản 2, điều 106 Luật lao động 2012 có quy định.

“Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động... không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm”.

          Theo tiết c, khoản 2, Điều 108 dự thảo sửa đổi luật 2012 có quy định. “Tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định là không qúa 400 giờ trong 01 năm” . 

          Nhận thấy, số giờ làm thêm vẫn quy định như cũ là 200 giờ/năm, điểm khác là với trường hợp đặc biệt, số giờ làm thêm đã tăng thêm 100 giờ (từ 300 giờ lên 400 giờ). Về nội dung này, xin có ý kiến như sau. Thực tế cho thấy  nhu cầu làm thêm hiện nay là có, đối với cả 02 phía (cả phía người sử dụng lao động và người lao động), tuy nhiên tập trung nhiều ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Quan điểm cá nhân là nên giữ nguyên như cũ (Làm thêm 200 giờ/năm, trường hợp đặc biệt là 300 giờ), vì.

          - Nhà nước cần và phải thể hiện vai trò trong việc bảo đảm nâng cao mức sống (cả vật chất và tình thần cho người lao động), không thể vì nhu cầu của doanh nghiệp, của người lao động, vì vấn đề kinh tế mà không tính đến việc nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần cho người lao động (người lao động cần được nghỉ ngơi, học hành và hưởng thụ các sản phẩm văn hóa khác), nhất là lao động nữ.

          - Nếu cứ tăng giờ làm thêm để tăng sản phẩm cho xã hội, tăng thu nhập cho cả 02 phía, thì dường như đã hạn chế/hoặc có thể là triệt tiêu động lực tăng năng xuất lao động (không khuyến khích/tạo áp lực để doanh nghiệp tăng đầu tư, cải tiến quy trình công nghệ, hợp lý hóa sản xuất và nhất là tăng chi phí cho đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động), mà đây mới là xu hướng là yếu tố quan trọng giúp DN phát triển, giúp người lao động có thu nhập cao hơn, chứ không phải bằng biện pháp làm thêm giờ....

          Thứ 3. Về giải thích từ ngữ (Điều 3).

          Nhận thấy, có sự không rõ ràng, trùng lắp giữa Tiết 2 và Tiết 4. Cụ thể là.

          - Chưa phân định rõ giữa cá nhân và tập thể, Tiết 2 định nghĩa “Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Hợp tác xã” là chưa chuẩn xác, mà phải là cá nhân, là người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Hợp tác xã.

          - Tại Tiết 4, giải thích “Đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoặc một bộ phận của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sử dụng lao động...”, cũng gần giống như tiết 2, chỉ khác là không bao gồm  các cơ quan và các tổ chức. Trong dự thảo có nhiều nội dung quy định chung cho các khu vực như tuổi nghỉ hưu, chế độ nghỉ ngơi, nhưng nhiều nội dung được hiểu lại chỉ quy định cho khu vực không sử dụng ngân sách.

          Thứ 4. Về Quyền của cán bộ tổ chức đại diện của người lao động (Điều 176).

          Theo dự thảo “Cán bộ tổ chức đại diện của người lao động được sử dụng thời gian làm việc để thực hiện các công việc của tổ chức đại diện người lao động mà vẫn được người sử dụng lao động trả lương”, đề nghị xem xét để quy định theo hướng, cán bộ tổ chức đại diện người lao động được sử dụng thời gian làm việc cho tổ chức đại diện người lao động và được Tổ chức này trả lương cho thời gian đó, lý do:

          - Nhằm đảm bảo tính công bằng. Vì thời gian đó cán bộ tổ chức đại diện của người lao động không làm việc cho người sử dụng lao động mà làm việc cho tổ chức đại diện của người lao động, thì tổ chức đại diện người lao động đó phải trả lương (Nguồn chi trả được trích từ phí đoàn viên đóng góp được quy định tại khoản 7, Điều 174 của dự thảo này)

          - Nhằm tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, qua đó tăng khả năng cạnh tranh theo chủ trương của Chính phủ (Nếu quy định như dự thảo thì chi phí sẽ rất lớn, nhất là đối với những doanh nghiệp có nhiều đoàn viên, có nhiều tổ chức đại diện của người lao động).

          Thứ năm. Nội dung khác

          - Từ Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh đến Điều 2 - Đối tượng áp dụng, thì dự thảo Luật này được hiểu là điều chỉnh các mối quan hệ lao động cả ở khu vực sử dụng ngân sách và khu vực không sử dụng ngân sách, cả trong các cơ quan, tổ chức cũng như trong các doanh nghiệp (gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, các cá nhân có sử dụng lao động). Tuy nhiên khi quy định trong các điều thì những đối tượng, khu vực này chưa được phân định rõ, cụ thể:

          - Tại khoản 4, Điều 3 thì đơn vị sử dụng lao động chỉ có doanh nghiệp mà không có các cơ quan, các tổ chức (như đã nêu ở trên).

          - Điều 65. Thương lượng tập thể tại doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là có nên quy định thương lượng tập thể tại các cơ quan, tổ chức? (Trong dự thảo không quy định thương lượng tập thể trong các tổ chức này).

          - Tiết a, Khoản 2, Điều 108 về làm thêm giờ có quy định việc làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động. Nhận thấy, đối với các tổ chức, cơ quan - Nhất là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Chính trị -Xã hội, thì việc người lao động làm thêm giờ diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là khi phải thực hiện những Chương trình, Đề án, Dự án... cho kịp tiến độ đề ra, thì có cần thiết phải được sự đồng ý của người lao động như quy định trong dự thảo hay không? Và nếu người lao động không đồng ý làm thêm giờ theo luật định thì xử lý như thế nào?... Còn nếu việc làm thêm giờ không áp dụng cho các cơ quan, tổ chức thì Luật cũng cần phải nêu rõ.

          Trên đây là một số ý kiến cá nhân đối với một số nội dung trong dự thảo Bộ Luật lao động năm 2012 (sửa đổi) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Hoàng Ngọc Cảnh
Email: ngoccanh.dpi@...

Quan nghiên cứu Luật Lao động sửa đổi, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

          1. Không nên quy định cứng về thời gian làm việc, chế độ nghỉ trưa vì: Đối với các tỉnh, thành phố có dân số đông, phương tiện giao thông di chuyển phức tạp thì có thể bắt đầu giờ làm việc vào buổi sáng muộn hơn. Đối với các địa phương khác nên căn cứ theo đặc thù từng địa phương để quy định giờ làm việc phù hợp.

          2. Không nên tăng tuổi nghỉ hưu theo như dự thảo đưa ra (nam đến 62 tuổi, nữ đến 60 tuổi).

          Việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh hiện nay là không phù hợp, bởi lẽ môi trường làm việc về cơ bản chưa tạo được động lực cho người lao động, chế độ lương, phụ cấp chưa đáp ứng đời sống đặc biệt là đối với công chức trong nền hành chính. Môi trường làm việc là yếu tố then chốt quyết định năng suất lao động xã hội, mỗi khi chưa thay đổi được yếu tố này thì việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ dẫn đến tình trạng “lợi bất cập hại”, nền hành chính sẽ tiếp tục nuôi số công chức đang ngày một già hóa, năng suất lao động thấp (có môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ chưa đảm bảo”; trong khi cán bộ trẻ, sinh viên ra trường có chất lượng không có việc làm.

          Việc tăng tuổi nghỉ hưu chỉ nên xem xét đối với một số chức danh theo vị trí việc làm phù hợp. Ví dụ: Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng trở lên.

          Quy định hiện nay về tuổi nghỉ hưu: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi là khá phù hợp, sau độ tuổi đó, công dân nếu có sức khỏe, nguyện vọng có thể tiếp tục lao động dưới hình thức chuyên gia, tư vấn...

          3. Về bổ sung ngày nghĩ lễ: Thống nhất
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Lê Văn Xá
Email: levanxa10@...
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tham gia một số ý kiến tại văn bản kèm theo
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Giang Thị Thanh Bình
Email: binh.vph@...

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài. Tính đến lúc đủ 55 tuổi, tôi sẽ có thời gian tham gia bảo hiểm hơn 30 năm. Con số này cũng là phổ biến cho các lao động hiện nay.

Có thể do môi trường, điều kiện sống và do di truyền, thể lực của người Việt Nam chưa được tốt bằng một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Hơn nữa, tôi cho rằng cường độ lao động tại doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân khác với tại cơ quan nhà nước. Do đó, rất khó bố trí công việc phù hợp cho người cao tuổi (nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi). Tôi xin đưa ra 1 ví dụ thế này: Anh/chị thử tưởng tượng những công nhân may khi tuổi cao, mắt kém có thể làm việc cùng cường độ, cùng dây chuyền với lao động tuổi 20 không ạ? Nếu không thì hàng trăm người đó sẽ làm gì trong nhà máy may liên tục tăng ca, thêm giờ ạ?

Chính vì vậy, tôi đề nghị giữ nguyên quy định về tuổi nghỉ hưu như Luật số 10/2012/QH13 hiện hành.

             Chân thành cảm ơn anh/chị đã nhận ý kiến đóng góp của tôi.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Đỗ Bình Nam
Email: binhnam0234@...

Đề nghị làm rõ thêm 1 khái niệm là: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động mà Luật An toàn vệ sinh lao động đã đưa ra như tại khoản 3 Điều 6.
Theo quan điểm của tôi thì: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là: Công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang, xã viên hợp tác xã…
Tuy nhiên cũng có 1 quan điểm khác cho rằng: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là người lao động không được ký hợp đồng lao động bằng lời nói hoặc bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Lao động

Rất mong được làm rõ khái niệm trên để việc áp dụng luật không bị hiểu sai.

Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Nguyễn Tuấn Thanh
Email: tuanthanhnguyen553@...

Với Dự thảo Bộ luật Lao động, mình xin có một vài góp ý như sau:

1. Mục 2 - Điều 113 - Khoản 3: Mình chọn phương án 1 vì thứ nhất sau khoảng thời gian làm việc vất vả thì người lao động (NLĐ) cần có thời gian giải tỏa căng thẳng, nghỉ ngơi cùng với gia đình, con cháu và nạp thêm năng lượng. Thứ hai là NLĐ có thể linh hoạt hơn trong việc sắp xếp lịch nghỉ, đặt vé tàu xe thoải mái, có thể giảm ùn tắc giao thông và một số vấn đề an ninh - trật tự.

2. Với Mục 2 - Điều 113 - Điểm b, Khoản 1: Mình cũng đồng ý nên có thêm ngày nghỉ để tri ân, tưởng nhớ đến những công lao của các thương binh - liệt si cho đất nước như tờ tường trình của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội lên Chính Phủ.

3. Mục 1 - Điều 106 - Khoản 4: Việc điều chỉnh thời gian làm việc từ giờ A sang giờ B hoặc giữ nguyên hiện hành không phải là vấn đề quan trọng mà chúng ta cần đề xuất hay quan tâm ở đây. Cái vấn đề là làm sao điều chỉnh thời gian làm việc có thể làm giảm việc ùn tắc giao thông, giảm tải dòng xe tập trung quá lớn cùng một khoảng thời gian. Mình không biết trên thế giới cho việc phân bổ thời gian giống như vậy hay không, nhưng mình nghĩ Chính Phủ nên xem xét việc này.

Ý thứ hai là, thời gian làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước hiện tại là quá trễ. Nhiều khi người dân cần một vấn đề gì đó, làm hồ sơ gì đó quan trọng và gấp đến các cơ quan hành chính nhà nước chưa ai đi làm hoặc đi làm trễ, thậm chí người dân phải chờ đợi rất lâu, ảnh hưởng xấu đến lòng dân. Chính Phủ cần xem xét điều chỉnh thời gian, thái độ làm việc phù hợp nhất cho các cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ nhân dân được tốt hơn.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Trịnh Phúc Ngân
Email: phucngan.8a.dtd@...
Không nên quy định giờ làm việc tránh “ách tắc” ở các thàn phố lớn. Nên có các chế tài cụ thể đối với những nơi không áp dụng đúng.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Hoàng Thị Thảo Linh
Email: linht.hoangthao@...
Đề xuất làm rõ Điều 49 - Trợ cấp mất việc làm

Hiện nay nhiều NSDLĐ lập luận rằng NLĐ đã đóng BHTN cho toàn bộ thời gian NLĐ làm việc cho NSDLĐ vì vậy không chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo quy định tại Điều 49. Đề xuất làm rõ, trong trường hợp thời gian tính trợ cấp mất việc bằng 0 (như trường hợp trên) thì NSDLĐ có phải chi trả mức trợ cấp mất việc làm tối thiểu là 2 tháng lương như quy định tại Điều 49 hay không.

(hiện nay NĐ 05/2015 và Nghị định 148/2018 đều không làm rõ điều này)
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Hoàng Thị Thảo Linh
Email: linht.hoangthao@...
Hiện nay nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ) lập luận rằng người lao động (NLĐ) đã đóng bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ thời gian NLĐ làm việc cho NSDLĐ vì vậy không chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo quy định tại Điều 49. Đề xuất làm rõ, trong trường hợp thời gian tính trợ cấp mất việc bằng 0 (như trường hợp trên) thì NSDLĐ có phải chi trả mức trợ cấp mất việc làm tối thiểu là 2 tháng lương như quy định tại Điều 49 hay không (Hiện nay Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Nghị định 148/2018/ NĐ-CP đều không làm rõ điều này).
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Lê Văn Tuấn
Email: letuantcn@...

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 146 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động. (Làm việc tại các doanh nghiệp ít nhất phải có chứng chỉ nghề trở lên)
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: trần quang minh
Email: tqminh8224@...
Thống nhất bổ sung khoản 4, Điều 106: Phương án 1. Tuy nhiên, căn cứ điều kiện khí hậu nhiệt đới nước ta, nhiệt độ khá cao, do đó cần tính toán kéo dài thời gian nghỉ trưa để tránh làm việc trong môi trường nhiệt độ cao không hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục sức khỏe sau giờ trưa là cần thiết (thời gian bắt đầu làm việc từ 7h30, thời gian nghỉ trưa nên từ 11h30 đến 14h). Cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải làm việc đủ 8 giờ/ngày, quan trọng là hiệu quả mang lại khi được làm việc trong thời gian hợp lý.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương
Email: huongntt@...
Góp ý điều 46, 47 về quy định trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc: Nên có sự phân định và tách bạch để thấy được sự khác nhau cũng như mục đích của trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Ở đây, hiện dự thảo luật đã ghi rõ trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc dựa trên khoảng thời gian làm việc nhưng phải trừ ra khoảng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý các cơ quan làm luật là trợ cấp mất việc làm do lỗi của người sử dụng lao động trong một số trường hợp nên để bảo vệ quyền lợi cho người lao động như trước đây đã có sự phân định với trợ cấp thôi việc và được xác định là 1 năm làm việc thì được 1 tháng lương và cao hơn trợ cấp thôi việc chỉ được có 1 năm 1/2 tháng lương. Và với thực tế hiện nay khi Bộ luật Lao động có hiệu lực từ năm 2021, thì đối những người lao động cuối 8x, 9x khi làm việc tại công ty đều đã phải đóng bảo hiểm thất nghiệp vì bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ 01.01.2009. Như vậy, khi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng dù bất cứ lý do gì kể cả trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế (lỗi do người dử dụng lao động) thì sẽ doanh nghiệp không cần hỗ trợ bất cứ khoản trợ cấp thôi việc hay mất việc làm nào cả cho người lao động vì đã có bảo hiểm thất nghiệp lo (Không phân định được sự chênh lệch mức trợ cấp mất việc làm (= 1/2 tháng lương) so với trợ cấp thôi việc như trước đây. Như vậy, vô hình chung người lao động chỉ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi không đi làm. Điều này cũng khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ vì doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm gì cả với người lao động (ngay cả trong trường hợp cần tái cơ cấu).... Như vậy, quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng rất nhiều đặc biệt những người đi làm sau 01.01.2009.
Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm quy định tại Điều 47 về trợ cấp mất việc làm, ngoài việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì "Cứ mỗi năm làm việc người lao động được trả thêm 1/2 tháng tiền lương cho khoảng thời gian có tham gia bảo hiểm thất nghiệp" để người sử dụng lao động có trách nhiệm với người lao động cũng như chung tay với nhà nước trong việc tạo việc làm cho người lao động và đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như để thấy được sự phân định và mục đích của trợ cấp mất việc làm khác với trợ cấp thôi việc. Rất mong các cơ quan làm luật có sự điều chỉnh để phân định, tách bạch và làm rõ được sự khác nhau cũng như mục đích hình thành trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Người gửi: Mai Văn Toan
Email: maivantoanqlds14@...

Vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu: Năm 2017 tôi công tác được 25 năm, thiếu 5 năm; nhưng tăng tuổi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 2018, như vậy tôi đóng BHXH tiếp 5 năm tới 2022, vẫn thiếu 5 năm đóng BHXH do quy định thay đổi từ 30 năm lên 35 năm. Chưa hết, tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 (mỗi năm 3- 4 tháng) như vậy sau tiếp 5 năm đóng thêm BHXH, từ thiếu 5 năm, nay thiếu tới 5 năm, 6 tháng tuổi. 
Rất mong các nhà soạn thảo, biểu quyết Luật Lao động mới xem xét đặt mình vào vị trí trên, thấu hiểu sự thiệt thòi kép trên.

Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.