Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
(19/06/2019 02:15:00)
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Nguyễn Hoàng Trung
Email: hoangtrung023@...
Qua nhiều năm công tác nhận thấy các chức danh khối MTTQ và các đoàn thể xã,công việc rất ít. Đề nghị cho công chức kiêm nhiệm các đoàn thể, Phó bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch MTTQ xã. 
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: nguyễn văn chiến
Email: nguyenchiennv@...
 Tôi đọc Điều 16 về bố trí công chức xã ở Thông tư dự thảo lần 1 không thấy chức danh Tài chính - Kế toán đề nghị bổ sung chức danh trên.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Trần Thị Kim Ngọc
Email: truyenthanh.ptb@...
Theo tôi, nên có quy định chuyển người hoạt động không chuyên trách sang làm công chức xã nếu đủ tiêu chuẩn.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Thái Hoàng Giang
Email: thaihoanggiangtv@...
 Tiêu chuẩn cán bộ cấp xã phải cao hơn hoặc bằng tiêu chuẩn của công chức cấp xã. Vì cán bộ cấp xã là lực lượng lãnh đạo, tham gia cấp ủy của xã; cán bộ lãnh đạo phải có tiêu chuẩn cao để dễ dàng tiếp cận công việc khi công chức thực hiện không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Email: nguyentuan.ybi2013@...
 Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định khi tuyển dụng công chức cấp xã, Kế hoạch tuyển dụng, Thông báo tuyển dụng bắt buộc phải quy định đối tượng được tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, trách nhiệm của người có thẩm quyền tuyển dụng về vấn đề này. Đây là một trong những chính sách thu hút nhân tài nhưng qua theo dõi Thông báo tuyển dụng của nhiều cơ quan, đơn vị không đề cập đến vấn đề này
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Email: nguyentuan.ubndvs@...
Sau khi đọc dự thảo Thông tư, tôi xin được góp ý sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 7 dự thảo Thông tư như sau:
"a, Tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc xây dựng tham gia pháp luật".

Lý do: Nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, trong đó công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã là đầu mối tham mưu giúp việc cho UBND cấp xã thực hiện chức năng QLNN về lĩnh vực này. Tuy nhiên nếu quy định như dự thảo sẽ dẫn đến cách hiểu, việc phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch (hiện nay cũng rất nhiều cán bộ, công chức hiểu là như vậy); làm giảm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương cấp xã.
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Email: nguyentuan.ubndvs@...
 Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư, tôi đề xuất sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 7 Dự thảo Thông tư như sau:
"a, Tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...". Lý do: Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của của cả hệ thống chính trị. Nếu quy định như trong Dự thảo vô hình sẽ quy định trách nhiệm ở cấp xã công chức Tư pháp-Hộ tịch phải có cách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; trong khi đó công chức Tư pháp-Hộ tịch có khối lượng lớn nhất trong đội ngũ công chức cấp xã; ngoài ra hệ thống pháp luật Việt Nam rất lớn, công chức Tư pháp-Hộ tịch không thể am hiểu toàn bộ văn bản. Do vậy nên quy định trách nhiệm của công chức Tư pháp-Hộ tịch như đề xuất ở trên để đảm bảo hiệu quả công tác PBGDPL
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Nguyễn Văn Hải
Email: ngvanhaihk@...
 Tại điểm d, Điều 20 có ghi: Không bố trí công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã? cái này phải là không bố trí công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã, đề nghị bộ nội vụ kiểm tra lại để điều chỉnh cho dự thảo tiếp theo, xin cảm ơn! 

Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố
Người gửi: Phạm Đình Nam
Email: dinhphamnam@...
 Nhất trí các nội dung thông tư hướng dẫn song xin đề xuất về phần bố trí công chức xã ở các chức danh bố trí 2 người cần hướng dẫn Tỉnh quy định cụ thể ai làm gì công việc cụ thể để tránh tình trạng chung chung không rõ trách nhiệm vì ở đây mỗi người một việc không phải cấp phó giúp việc cấp trưởng cũng tránh tình trạng mỗi tỉnh phân công một công việc khác nhau. Hiện taij diễn ra tình trạng như vậy. Kính đề nghị cấp trên nghiên cứu xem xét bổ sung
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.