Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3328) Hành chính (2662) Chính sách (2073)
Thuế - Lệ phí (2055) Doanh nghiệp (1799) Đất đai - Nhà ở (1795)
Tài chính - Ngân hàng (1582) Giáo dục - Đào tạo (1268) Lao động - Tiền lương (985)
Xây dựng (887) Y tế - Sức khỏe (797) Xuất - Nhập khẩu (783)
Đầu tư (745) Nông nghiệp (743) Giao thông (738)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/2018/TT-BTC 17/08/2018 Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
36/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre
77/2018/TT-BTC 16/08/2018 Quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm
28/2018/QĐ-UBND 15/08/2018 Bãi bỏ Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
20/2018/TT-BCT 15/08/2018 Sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Về kinh doanh xuất khẩu gạo
01/2018/TT-UBDT 15/08/2018 Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
35/2018/QĐ-TTg 14/08/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
23/2018/QĐ-UBND 14/08/2018 Về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
20/2018/QĐ-UBND 14/08/2018 Bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
17/2018/TT-NHNN 14/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
10/2018/TT-BNNPTNT 14/08/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung
03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
45/2018/TT-BGTVT 13/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
17/2018/QĐ-UBND 13/08/2018 Ban hành quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
562a/2018/UBTVQH14 11/08/2018 Về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng
72/2018/TT-BTC 10/08/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia
34/2018/QĐ-TTg 10/08/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
26/2018/QĐ-UBND 10/08/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25/2018/QĐ-UBND 10/08/2018 Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc
24/2018/QĐ-UBND 10/08/2018 Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
17/2018/QĐ-UBND 08/08/2018 Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
105/2018/NĐ-CP 08/08/2018 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
104/2018/NĐ-CP 08/08/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
07/2018/TT-BXD 08/08/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
06/2018/TT-BXD 08/08/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
103/2018/NĐ-CP 07/08/2018 Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
68/2018/TT-BTC 06/08/2018 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
67/2018/TT-BTC 06/08/2018 Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
33/2018/QĐ-TTg 06/08/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
17/2018/TT-BYT 06/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
11/2018/TT-BKHCN 06/08/2018 Quy định định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44/2018/TT-BGTVT 03/08/2018 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải
32/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
18/2018/QĐ-UBND 03/08/2018 Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/2018/QĐ-UBND 02/08/2018 Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
43/2018/TT-BGTVT 01/08/2018 Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
19/2018/QĐ-UBND 01/08/2018 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18/2018/QĐ-UBND 01/08/2018 Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam
65/2018/TT-BTC 31/07/2018 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
17/2018/QĐ-UBND 31/07/2018 Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
64/2018/TT-BTC 30/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
63/2018/TT-BTC 30/07/2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
62/2018/TT-BTC 30/07/2018 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
42/2018/TT-BGTVT 30/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
« Đầu‹ Trước951 - 1000 | 40724Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.