Nghị quyết của Chính phủ » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
110/NQ-CP 02/12/2019 Về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
108/NQ-CP 26/11/2019 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
106/NQ-CP 20/11/2019 Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
105/NQ-CP 19/11/2019 Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
103/NQ-CP 14/11/2019 Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
102/NQ-CP 14/11/2019 Về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
99/NQ-CP 13/11/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019
94/NQ-CP 29/10/2019 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
89/NQ-CP 11/10/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019
87/NQ-CP 07/10/2019 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương
86/NQ-CP 07/10/2019 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Đà Nẵng
85/NQ-CP 07/10/2019 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bến Tre
84/NQ-CP 07/10/2019 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cà Mau
83/NQ-CP 07/10/2019 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Nam
79/NQ-CP 02/10/2019 Về đề nghị xây dựng Nghị định Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
73/NQ-CP 23/09/2019 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doạnh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
69/NQ-CP 13/09/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019
63/NQ-CP 26/08/2019 Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ
61/NQ-CP 14/08/2019 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019
59/NQ-CP 13/08/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019
54/NQ-CP 18/07/2019 Về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9
53/NQ-CP 17/07/2019 Về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
50/NQ-CP 15/07/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
46/NQ-CP 27/06/2019 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
42/NQ-CP 18/06/2019 V/v triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019
39/NQ-CP 11/06/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019
36/NQ-CP 07/06/2019 Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay
35/NQ-CP 04/06/2019 Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
34/NQ-CP 03/06/2019 Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Kà Tum
33/NQ-CP 19/05/2019 Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế
32/NQ-CP 14/05/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
31/NQ-CP 13/05/2019 Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
30/NQ-CP 11/05/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019
26/NQ-CP 25/04/2019 Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại
23/NQ-CP 10/04/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019
20/NQ-CP 19/03/2019 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019
17/NQ-CP 07/03/2019 Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
16/NQ-CP 07/03/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019
12/NQ-CP 19/02/2019 Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
09/NQ-CP 03/02/2019 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019
06/NQ-CP 16/01/2019 Về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên
02/NQ-CP 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
01/NQ-CP 01/01/2019 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
162/NQ-CP 31/12/2018 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018
161/NQ-CP 31/12/2018 Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016 - 2020)
160/NQ-CP 28/12/2018 Về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
155/NQ-CP 24/12/2018 Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
150/NQ-CP 13/12/2018 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018
149/NQ-CP 13/12/2018 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước
144/NQ-CP 14/11/2018 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị
1 - 50 | 968Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.